4b klasės mokinių darbų paroda „Rudens spalvos“

Ruduo pasipuošia daugybe gražiausių spalvų ir skamba krūvomis čežančių lapų. Rugsėjo 24 dieną 4b klasės mokiniai surengė lankstinių darbelių parodą „Rudens spalvos“. Mokiniai kruopščiai dirbo, stengėsi derinti spalvas, gražiai bendradarbiavo su klasės draugais. Jie džiaugiasi savo darbais, kurie džiugina ir puošia mokyklą. Skaitykite daugiau

Nacionalinis moksleivių žygis „Sveikas kaip ridikas“

Mūsų progimnazijos 2a ir 2c klasių mokiniai naujuosius mokslo metus pradėjo aktyviai. Rugsėjo 14d. mokiniai kartu su savo mokytojomis dalyvavo projekte „Sveikas kaip ridikas“. Pagrindinė šio projekto veikla – nacionalinis moksleivių žygis Neries regioniniame parke. Skaitykite daugiau

EMOCINIO INTELEKTO MOKYMAI TĖVAMS, BAIGUSIEMS POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMUS

Kviečiame prisijungti prie emocinio intelekto mokymų tėvams. Mokymų dalyviai gebės sąmoningai suvokti savo asmenybės stipriąsias ir tobulintinas puses bei žinos kaip vystyti savo socialinį ir emocinį intelektą. Gebės atpažinti savo ir kitų emocijas, žinos kaip vystyti empatijos jausmą išlaikant adekvatų asmeninį santykį.  Gebės identifikuoti savo vertybes bei žinos kaip jos reiškiasi elgesyje. Gebės konstruktyviau valdyti stresą, konfliktus, vystyti santykius su žmonėmis, bendrauti ir padėti kitiems, įgytas žinias ir gebėjimus gebės panaudoti praktiškai kasdieniniame ir profesiniame gyvenime. Skaitykite daugiau

MOKYMŲ GRUPĖ TĖVAMS, AUGINANTIEMS 6-12 METŲ VAIKUS

Viešoji įstaiga „GEBU“ ir Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „SAUGANTI ŠEIMA 2018″, kurio TIKSLAS – stiprinti tėvų ir vaikų efektyvaus bendravimo ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, mokant  pozityvaus bendravimo ir elgesio korekcijos metodų, formuojant tinkamas nuostatas, akcentuojant sąmoningumo ir atsakomybės už savo elgesį svarbą,   suteikiant tėvams individualią pagalbą, atsižvelgiant į konkrečius jų poreikius, siekiant paskatinti pokytį jų gyvenime ir plėtojant pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje. Skaitykite daugiau

Aštuntokų „Skrydis Nr. 9“

Birželio 15 dieną iš šv. Kristoforo progimnazijos  „išskrido“ devintoji aštuntokų laida. Lydimi klasių vadovių, mokytojų, septintokų ir tėvelių iškeliavo kiekvienas savo keliu. Tikimės, jog ši kelionė jiems bus sėkminga ir prasminga. Labai pasiilgsime kartu praleisto laiko, tad linkime: Skaitykite daugiau

Anglų kalbos pamoka JAV ambasadoje

Birželio 8 dieną 6d klasės  mokiniai ir dvi anglų kalbos mokytojos vyko į JAV ambasadą. Mokiniai iš anksto rinko informaciją apie šalies kultūrą, valstybės simbolius, JAV ir Lietuvos nacionalinius parkus. Ambasadoje dirbanti diplomatė pasakojo apie svarbiausius nacionalinius parkus JAV. Skaitykite daugiau

Pirmūnų išvyka į Trakus

Birželio 5 dieną progimnazijos pirmūnai buvo apdovanoti kelione po Viduramžių Trakus, galimybe pasivaikščioti Vytauto Didžiojo ir kunigaikštienės Onos gyventoj erdvėj.  Skaitykite daugiau

Skelbiami, papildomai į 1 ir 5 klases priimtų mokinių, registracijos numeriai

Skelbiami, papildomai į 1 ir 5 klases priimtų mokinių, registracijos numeriai 2018 06 14

Išrašas iš Priėmimo komisijos posėdžio, vykusio 2018 m. birželio 14 d., protokolo Nr. 2

Papildomai į 1 ir 5 klases priimtų mokinių sąrašai

Papildomai priimtų mokinių tėveliai, birželio 17-20 d. prisijungę prie e. sistemos galės patvirtinti progimnazijos kvietimą.

Birželio 18 d. „Uniforma ieško naujo šeimininko“

Birželio 18 d. nuo 8.00 iki 14.00 val. mokyklos rūbinėje vyks Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos uniformų turgelis. Puikiausią uniformą išsirinkti padės, konsultuos visais su uniformos dėvėjimu susijusiais klausimais Mokinių tarybos nariai ir kiti aktyvūs progimnazijos mokiniai

Švarias, tvarkingas uniformas, kurias norite parduoti/padovanoti birželio 14–15 d. nuo 7.30 iki 10.00 val. ir nuo 14.00 iki 15.00 val. reikėtų atnešti į socialinės pedagogės kabinetą. Uniforma turėtų būti pakabinta ant pakabos. Ant uniformos būtina prisegti lapelį su mokinio, dėvėjusio uniformą vardu, pavarde, klase ir uniformos kaina arba užrašu „Dovanoju“.

Jeigu uniformą norėtumėte atnešti pardavimui/dovanojimui kitu laiku, susisiekite su socialine pedagoge Jelena Lembovičiene tiesiogiai tel. 273 04 85 arba direktorės pavaduotoja ugdymui Simona Rudžioniene 275 17 20.

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Arčiau šaknų“

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje birželio 4–8 dienomis  stovyklavo 31 pirmokas. Vilniaus miesto savivaldybės finansuotoje stovykloje „Arčiau šaknų“ vaikai per įvairias edukacines veiklas, pramoginius, žaidybinius užsiėmimus, vaizdo medžiagos peržiūrą ir aptarimą gilinosi į Lietuvos istoriją, tyrinėjo mūsų protėvių kasdieninę veiklą, išbandė įvairius darbus ir linksmybes. Skaitykite daugiau