Laisvos darbo vietos

2016-06-27 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo(s) pareigoms užimti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome:

 • pilną krūvį – darbą su 2 klasės mokiniais;
 • terminuotą darbo sutartį;
 • aktyvų ir kūrybingą darbą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
 • geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;
 • reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;
 • gebėjimas naudoti elektroninį dienyną, IKT per pamokas.
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • pradinio ugdymo mokytojo(s) darbo patirtis;
 • pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymosi metodus, atlikti tiriamuosius darbus per pamokas;
 • iniciatyvumas rengiant mokinius konkursams ir olimpiadoms;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Pretenduojantys į pradinio ugdymo mokytojo(s) pareigybę su nuoroda „Pradinio ugdymo mokytojas“ pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4.  Pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2016 m. birželio 27 d. 8.00 val. iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. 15.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos raštinės vedėjai Laimai Jakubauskaitei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Pradinio ugdymo mokytojas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 1720.

2016-06-27 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome:

 • 0,5 etato;
 • neterminuotą darbo sutartį;
 • aktyvų ir kūrybingą darbą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • logopedo kvalifikacija;
 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Bendrųjų, specialiųjų programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
 • gebėjimas tinkamai parengti reikiamus dokumentus;

Privalumai:

 • logopedo darbo patirtis;
 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretenduojantys į logopedo pareigybę su nuoroda „Logopedas“ pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4.  Logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2016 m. birželio 27 d. 8.00 val. iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. 15.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos raštinės vedėjai Laimai Jakubauskaitei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Logopedas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 1720.

 

Comments are closed.