Laisvos darbo vietos

2018-01-15 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką prancūzų kalbos mokytojo(s) pareigoms užimti nuo 2018 m. vasario 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome:

 • 12 kontaktinių valandų;
 • darbą su 5–8 klasėmis;
 • terminuotą darbo sutartį;
 • aktyvų ir kūrybingą darbą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacija;
 • geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;
 • reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;
 • gebėjimas naudoti elektroninį dienyną, IKT per pamokas;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • prancūzų kalbos mokytojo(s) darbo patirtis;
 • prancūzų kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • buvusio darbdavio rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
 • gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymosi metodus;
 • iniciatyvumas rengiant mokinius konkursams ir olimpiadoms;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
 3. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. sausio 16 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 31 d. 12.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijai, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Prancūzų kalbos mokytojas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 2973.

Progimnazija pasilieka teisę, atrinkus tinkamą kandidatą, iš karto įdarbinti, nelaukdama 2018-02-01.

 

2018-01-15 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką dailės mokytojo(s) pareigoms užimti nuo 2018 m. vasario 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 Siūlome:

 • 20 kontaktinių valandų;
 • darbą su 5–8 klasėmis;
 • neterminuotą darbo sutartį;
 • aktyvų ir kūrybingą darbą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • dailės mokytojo kvalifikacija;
 • geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;
 • reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;
 • gebėjimas naudoti elektroninį dienyną, IKT per pamokas;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • dailės mokytojo(s) darbo patirtis;
 • dailės vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • buvusio darbdavio rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
 • gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymosi metodus;
 • iniciatyvumas rengiant mokinius konkursams;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą
 3. 6Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. sausio 16 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 31 d. 12.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijai, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Dailės mokytojas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 2973.

Progimnazija pasilieka teisę, atrinkus tinkamą kandidatą, iš karto įdarbinti, nelaukdama 2018-02-01.

2018-01-15 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką mokytojo(s) padėjėjo(s) pareigoms užimti nuo 2018 m. vasario 1 d.

Siūlome:

 • pusę mokytojo padėjėjo etato;
 • galimybę įgyti darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirties;
 • neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai:

 • aukštosios mokyklos studentas arba aukštasis išsilavinimas;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir jų tėvais;
 • puikūs bendradarbiavimo įgūdžiai su mokytojais;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirtis;
 • psichologijos, specialiosios pedagogikos, socialinės pedagogikos, socialinio darbo studijos (gali būti studentai);
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Mokytojo padėjėjai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
 3. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. sausio 16 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 31 d. 12.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilnius, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Mokytojo padėjėjas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 2973.

Progimnazija pasilieka teisę, atrinkus tinkamą kandidatą, iš karto įdarbinti, nelaukdama 2018-02-01.

 

 

2017-10-30Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijaskelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo(s) pareigoms užimti nuo 2017 m. lapkričio 15 d.

Siūlome:

 • pilnądarbo krūvį;
 • terminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinisar jam prilygstantis edukologinisišsilavinimas;
 • pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
 • geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;
 • reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;
 • gebėjimas naudoti elektroninį dienyną, IKT valdymas.
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • pradinio ugdymo mokytojo(s) darbo patirtis;
 • pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymosi metodus, atlikti tiriamuosius darbus per pamokas;
 • iniciatyvumas rengiant mokinius konkursams ir olimpiadoms;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Pretenduojantys į pradinio ugdymo mokytojo(s)pareigybę su nuoroda „Pradinio ugdymo mokytojas“pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. spalio 30 d.10.00 val. iki 2017 m. lapkričio 13 d. 15.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilnius, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu:rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt(su nuoroda „Pradinio ugdymo mokytojas“).Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 297320.

Progimnazija pasilieka teisę, atrinkus tinkamą kandidatą, iš karto įdarbinti, nelaukiant 2017-11-15.

 

2017-10-30Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką mokytojo(s) padėjėjo(s) pareigoms užimti nuo 2017m. lapkričio 20 d.

Siūlome:

 • pusęmokytojo padėjėjo etato;
 • galimybę įgyti darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirties;
 • neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai:

 • aukštosios mokyklos studentas arba aukštasis išsilavinimas;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir jų tėvais;
 • puikūs bendradarbiavimo įgūdžiai su mokytojais;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirtis;
 • psichologijos, specialiosios pedagogikos, socialinės pedagogikos, socialinio darbo studijos (gali būti studentai);
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Mokytojo padėjėjai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. spalio 30 d.10.00 val. iki 2017 m. lapkričio 15 d. 15.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilnius, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt(su nuoroda „Mokytojo padėjėjas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 2973.

Progimnazija pasilieka teisę, atrinkus tinkamą kandidatą, iš karto įdarbinti, nelaukiant 2017-11-15.

 

2017-10-30Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Siūlome:

 • 0,5 etato;
 • neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinisar jam prilygstantisedukologinis išsilavinimas;
 • logopedo kvalifikacija;
 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Bendrųjų, specialiųjų programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
 • gebėjimas tinkamai parengti reikiamus dokumentus;

Privalumai:

 • logopedo darbo patirtis;
 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretenduojantys į logopedo pareigybę su nuoroda „Logopedas“ pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. spalio 30 d. 10.00 val. iki 2017 m. lapkričio 15 d. 15.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijai, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Logopedas“).Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 2973.

Progimnazija pasilieka teisę, atrinkus tinkamą kandidatą, iš karto įdarbinti, nelaukiant 2017-12-01.

 

 

 

 

Comments are closed.