Mokytojai

 

Vardas, pavardė Kvalifikacija Vadovavimas klasei Kabinetas
Pradinis ugdymas
Vandutė Šlionskienė Mokytoja ekspertė 1a 21
Vitalija Latvienė   1b 23
Kristina Meškauskienė Mokytoja 1c 24
Justina Vilutytė Mokytoja 1d 5
Auksė Grubienė Vyresnioji mokytoja 2a 12
Diana Davulytė Vyresnioji mokytoja 2b 27
Nivita Vilniškaitienė Vyresnioji mokytoja 2c 28
Eisvydė Jurkevičiūtė Mokytoja 2d 29
Stasė Mažutienė Vyresnioji mokytoja 3a 11
Marija Gaušienė Vyresnioji mokytoja 3b 14
Ramunė Kunigėlienė Vyresnioji mokytoja 3c 15
Elena Petreikytė Vyresnioji mokytoja 3d 22
Sonata Urbonienė Mokytoja metodininkė 4a 16
Lina Tamulėnienė Vyresnioji mokytoja 4b 17
Birutė Vyšniauskienė Mokytoja metodininkė 4c 18
Indrė Jarmalytė Mokytoja 4d 13
Lietuvių kalba
Laura Andriuškevičienė Mokytoja 6a  
Žilvija Motusienė Vyresnioji mokytoja 8d 45
Nijolė Norvilienė Vyresnioji mokytoja   46
Jurgita Zinkienė Mokytoja ekspertė    
Aušra Rudytė Vyresnioji mokytoja 8e 48
Vaiva Stasinienė Vyresnioji mokytoja 6d 47
Anglų kalba
Daiva Armanavičiūtė Vyresnioji mokytoja   6
Vitalija Gaubytė Mokytoja    
Julija Jacinavičiūtė Mokytoja 5a 33
Toma Milieškaitė Mokytoja    
Arvydas Novikas Vyresnysis mokytojas   49
Beata Vasiliauskaitė Vyresnioji mokytoja 5e 32
Jūratė Mackonienė Vyresnioji mokytoja    
Svetlana Stachovienė Vyresnioji mokytoja   33
Rusų kalba
Danguolė Šalkauskienė Vyresnioji mokytoja 7e 35
Aniceta Astylaitienė      
Vokiečių kalba
Valda Liutkevičienė Vyresnioji mokytoja 7b  
Prancūzų kalba
Ana Krylova Mokytoja    
Matematika
Irena Boiko Vyresnioji mokytoja 6e 38
Kristina Naujokienė Mokytoja 7d 36
Aldona Matulevičienė Vyresnioji mokytoja    
Violeta Radzevičienė Vyresnioji mokytoja 8c 37
Informacinės technologijos
Giedrė Petkūnaitė   5b 26
Giedrė Slivko Mokytoja   25
Fizika
Giedrius Vidžiūnas Mokytojas metodininkas   2
Chemija
Justina Vilutytė Mokytoja   2
Gamta ir žmogus, biologija
Ričardas Pagojus Vyresnysis mokytojas    
Jurgita Riaubienė Vyresnioji mokytoja 7a 40
Geografija
Lina Barauskienė Mokytoja metodininkė   4
Ramunė Skestenienė Vyresnioji mokytoja   42
Istorija
Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė Vyresnioji mokytoja 6b 44
Rasa Šinkūnienė Vyresnioji mokytoja 8b 43
Etika
Vaiva Šarmavičienė Vyresnioji mokytoja 5c 34
Tikyba
Sigutė Čepaitė Vyresnioji mokytoja 6c 50
Rasa Kubertavičienė Mokytoja   50
Muzika
Dovilė Miknaitytė Mokytoja 7c 41
Jūratė Petraitytė Mokytoja    
Žaneta Ratkienė Vyresnioji mokytoja    
Technologijos
Vitalija Daktariūnienė Mokytoja metodininkė   3
Ilona Kaminskienė Vyresnioji mokytoja   3
Mykolas Navickas Mokytojas   1
Dailė
Asta Lapėnienė Vyresnioji mokytoja   31
Šokis
Ina Griciuvienė Mokytoja metodininkė 5d aktų salė
Kūno kultūra
Artūras Janauskas Mokytojas 8a sporto salė
Vytautas Stanevičius Vyresnysis mokytojas   sporto salė
Žmogaus sauga
Simona Rudžionienė Mokytoja    
Pagalbos mokiniui specialistai
Lina Muralytė Psichologė   Psichologės kabinetas
Irena Nastopkienė Vyresnioji logopedė   Logopedės kabinetas
Jelena Lembovičienė Socialinė pedagogė   Soc. pedagogės kabinetas
Mokytojo padėjėjai
Jadvyga Chrapovicka Mokytojo padėjėja    
Ana Raizgytė Mokytojo padėjėja    

Comments are closed.