Administracija

DON_0076 USB
Direktorė

Jurgita Zinkienė

Antroji vadybinė kategorija

Gyvenimo aprašymas

tel.:  85 275 29 73

direktorius@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt

Darbo laikas

Vertinimo užduotys

DON_0074 USB
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Barauskienė

Antroji vadybinė kategorija

tel.:  85  275 17 20

L.barauskiene@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt

 

Priėmimo valandos
Pirmadienis 10.00–11.00
Trečiadienis 10.00–11.00
Penktadienis 10.00–11.00

 

DON_0075 USBDirektoriaus pavaduotoja ugdymui

Simona Rudžionienė

tel.:  85 275 17 20

simona.rudzioniene@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt

 

 

Priėmimo valandos
Pirmadienis 14.00–15.00
Antradienis 10.00–11.00
Ketvirtadienis 14.00–15.00 


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Edita Lukoševičienė

edita.lukoseviciene@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt

Priėmimo valandos
Pirmadienis 14.00–15.00
Antradienis 09.00–10.00
Ketvirtadienis 14.00–15.00

DON_0077 USB

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Genovaitė Osinovskaitė

tel.:  85 273 04 85

ukis@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt

 

Priėmimo valandos
Pirmadienis 10.00–11.00
Trečiadienis 14.00–15.00
Ketvirtadienis 14.00–15.00

 

 

Comments are closed.