Vasaros poilsio stovykla

Vasaros poilsio stovykla „Arčiau šaknų“

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija prisijungia prie Lietuvos 100-mečio minėjimo ir šiais metais brželio 4-8 d. organizuoja dieninę vasaros poilsio stovyklą 31 pirmokui pavadinimu „Arčiau šaknų“. Per aktyvią patyriminę veiklą stovyklautojai ir Vilniaus Edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto studentai–savanoriai ne tik turiningai leis laisvalaikį, bet ir stiprins savo patriotiškumą ir bendruomeniškumą, ugdys bendravimo ir bendradarbiavimo komepencijas. Tikimės, kad žaismingos veiklos bus patrauklios stovyklos dalyviams ir prisidės prie jaunosios kartos lietuvybės puoselėjimo. 

Šis vaikų vasaros poilsio projektas gavo 1000 Eur finansavimą iš Vilniaus miesto savivaldybės. Lėšos bus panaudotos stovyklaujančių vaikų kelialapio kainos kompensavimui (edukacijos, kanceliarinės priemonės, vaišės mokiniams, stovyklos atidarymo ir uždarymo proga). Vieno kelialapio kaina vaikui – 32,26 Eur. Visa suma finansuojama iš Vilniaus vaikų vasaros poilsio projektams skirtų lėšų.

Išsamesnį stovyklos veiklų aprašymą, stovykloje dirbančių mokytojų sąrašą galite rasti čia.

Comments are closed.