Olweus

olweus3
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, tęsdama Olweus projektą, parengė reagavimo į patyčias žingsnius. Dėkojame dokumentą rengusiai patyčių prevencijos koordinacinei komisijai, aktyviems mokymo ir supervizijų grupių dalyviams. Su dokumentu galite susipažinti čia.
 
 
 
*************************************************************************************************************************
Smurto ir patyčių prevencijos projektas Olweus
 
Vilniaus šv. Kristoforo progimazija šiais mokslo metais grįžta į projektą Olweus, kurio tęsinys yra OPKUS: Olweus projekto kokybės užtikrinimo sisitema. Šiuo patyčių prevencijos projektu siekiama mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti
Ruduo yra skirtas mokytis mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams, todėl dar rugsėjį kartu su projekto instruktore, psichologe Ieva Dulinskaite turėjome mokymus naujokams, mokymų ir supervizijų grupių vadovams. Spalį jau pradėjome mokytojų mokymo ir supervizijų grupes, kurių iš viso planuojame per metus padaryti 6. Jose mokytojai studijuoja Olweus projekto medžiagą, ją aptaria, diskutuoja, analizuoja tam tikrus atvejus. 
Lapkritį mūsų mokyklos laukia 3-8 klasių mokinių tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti patyčių mastą mokykloje, vietas, kuriose tyčiojamasi dažniausiai. Remiantis tyrimo rezultatais, patyčių prevencijos koordinacinė grupė planuos žingsnius, kurie padėtų mažinti patyčias mūsų mokykloje. 
Na, o sausio mėnesį klasių vadovai ims dirbti su klasėmis, remiantis Olweus projekto metodika. 
Tikimės, kad bendromis jėgomis pasieksime gerų rezultatų ir mokykla taps dar saugesnė mūsų mokiniams!
 
Projektas yra kuruojamas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, todėl išsamesnę informaciją galite rasti čia
 
2017 m. lapkričio 20 d. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktorės įsakymu Nr. (1.3)V-205 patvirtinta mokyklos patyčių prevencijos koordinacinio komiteto sudėtis. Komitetą sudaro: 8a klasės mokinė Vakarė Jasaitytė, 7a klasės mokinė Emilė Cibulskaitė, mamos Ieva Grigaitienė ir Ingrida Varžgalienė, mokytojos, mokymo ir supervizijų grupių narės Giedrė Slivko ir Laura Andriuškevičienė, mokytojos, mokymo ir supervizijų grupių vadovės Irma Romaškaitė ir Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė, psichologė Lina Muralytė, socialinė pedagogė Vilma Kilijonė, pavaduotoja ugdymui, OPKUS projekto koordinatorė, Simona Rudžionienė, direktorė Jurgita Zinkienė. Linkime jiems sėkmės, priimant svarbius sprendimus, kurie galėtų būti pagrindas dar saugesniai mokyklai!
 
***********************************************************************************************************************
 
OPKUS projekto naujienos
 
2018 m. sausio 5 ir 15 d. vyko Olweus patyčių prevencijos projekto koordinacinės komisijos susirinkimas. Projekto instruktorė, psichologė Ieva Dulinskaitė pristatė lapkričio mėnesį vykusio Olweus tyrimo 3-8 klasių mokinimas rezultatus. Šių metų rezultatus lyginant su 2010 m., kai progimnazija dalyvavo projekte, patyčių yra sumažėję 6, 4 proc. Vadinasi, bendra mokyklos kryptis, kurioje akcentuojamas saugios mokyklos konceptas, ir nuoseklus darbas patyčių prevencijos srityje duoda teigiamų rezultatų. Tikimės, kad grįžus į projektą pavyks dar labiau sumažinti patyčių atvejų skaičių mokykloje.
 
Po pristatymo ir aktyvios diskusijos perėjome prie nuobaudų kopetėlių arba reagavimo į patyčių situacijas žingsnių kūrimo. Spalio ir lapkričio mėnesį mokytojai mokymo ir supervizijų grupėse, o mokiniai Mokinių taryboje diskutavo ir teikė savo siūlymus dėl galimų reagavimo į patyčių situacijas žingsnių. Susipažinę su visais siūlymais, apsvarstę visus kiekvieno žngsnio pliusus ir minusus, priėjome prie galutinio varianto. Dabar lieka šiuo variantu pasidalinti su mokytojais mokymo ir supervizijų grupėse, kur mokytojai turėtų apsvarstyti galutinio varianto tinkamumą. Vasario mėnesį direktorė savo įsakymu tvirtins galutinį nuobaudų kpėtėlių variantą, su kuriuo bus supažindinta visa mokyklos bendruomenė.
 
************************************************************************************************************************
 

Comments are closed.