Metodinė taryba

Metodinė grupė – mokykloje veikianti mokytojų grupė, sudaryta iš to paties arba artimų dalykų mokytojų.

Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti metodinių grupių pirmininkų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą, svarstanti ir teikianti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio kaitos.

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos metodinė taryba 2017–2018 m. m.

ŽilvijaMotusienė – metodinės tarybos pirmininkė,lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

InaGriciuvienė – lavinamųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, šokio mokytoja metodininkė.

Arvydas Novikas –užsienio kalbų mokytojų grupės pirmininkas, anglų kalbos vyresnysis mokytojas.

Violeta Radzevičienė –tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja.

Rasa Šinkūnienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos vyresnioji mokytoja.

Sonata Urbonienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Lina Muralytė –pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė, IV kategorijos psichologė.

 

Metodinės tarybos veiklos planas 2018 I pusmetis

 

Comments are closed.