Vaiko gerovės komisija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje aktyviai dirba Vaiko gerovės komisija, sudaryta iš pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos mokytojų.  Vaiko gerovės komisijoje aptariami vaikų mokymosi, elgesio sunkumai, ieškoma geriausių būdų, kaip būtų galima padėti vaikui ir jo šeimai. Komisijoje vadovaujamasi Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

Apie Vaiko gerovės komisijos darbą mokykloje informuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija. Kviečiame susipažinti su jų parengtu informaciniu lankstinuku.

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

  1. Simona Rudžionienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
  2. Lina Barauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė,
  3. Lina Muralytė – psichologė, komisijos narė,
  4. Jelena Lembovičienė – socialinė pedagogė, komisijos narė,
  5. Dalija Dragūnienė – specialioji pedagogė, komisijos narė,
  6. Vandutė Šlionskienė – pradinių klasių mokytoja, komisijos narė,
  7. Kristina Naujokienė – matematikos mokytoja, komisijos narė,
  8. Indrė Jarmalytė – pradinių klasių mokytoja, komisijos narė.

Komisijos sekretorė   – anglų kalbos mokytoja Vitalija Gaubytė.

Comments are closed.