Vaiko gerovės komisija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje aktyviai dirba Vaiko gerovės komisija, sudaryta iš pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos mokytojų.  Vaiko gerovės komisijoje aptariami vaikų mokymosi, elgesio sunkumai, ieškoma geriausių būdų, kaip būtų galima padėti vaikui ir jo šeimai. Komisijoje vadovaujamasi Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

Apie Vaiko gerovės komisijos darbą mokykloje informuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija. Kviečiame susipažinti su jų parengtu informaciniu lankstinuku.

Comments are closed.