Priėmimas į progimnaziją

Informacija būsimų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių tėvams

Priėmimas į Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 1–8 klases vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366. Nuoroda: http://www.vilnius.lt/vaktai2011/default.aspx?Id=3&DocId=30305441&KlasId=42

20182019 mokslo metams į pirmas klases priimami vaikai, gimę 2011 metais.

Prašymus pateikti privaloma nuo  2018 m. kovo 1 d.  iki 2018 m. gegužės 31 d. 

Prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui, o registracija į bendrojo ugdymo įstaigas vyks nuolat.

Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu:  https://svietimas.vilnius.lt/  (Bendrasis ugdymas).

Popierinių prašymo formų nebelieka. Tie tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, gali tai padaryti atvykę į progimnazijos raštinę darbo metu – nuo 9.00 iki 16.00 val.  Su savimi būtina turėti prisijungimus prie el. bankininkystės. 

Pildant prašymą per e. sistemą,  galima  pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pasirinkta pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

 Būsimų pirmokų tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

 • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
 • brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai;
 • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus;
 • galiojančią sveikatos pažymą;

 Būsimų penktokų tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

 • pradinio išsilavinimo pažymėjimą;
 • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus;
 • galiojančią sveikatos pažymą.

Visus šiuos dokumentus bus galima prisegti kaip priedus prie elektroninės registracijos prašymo formos. Jeigu pildydami prašymą visų reikiamų dokumentų dar neturite, juos prisegti galėsite ir vėliau iki prašymams pateikti nurodyto termino (t. y. iki gegužės 31 d.).

Apie patekimą į ugdymo įstaigą bus informuojama elektroniniu būdu  ir tai matysis registracijos sistemoje.

**********************************************************************************************************************

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

 • Lina Barauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, – komisijos pirmininkė,
 • Aušra Rudytė, lietuvių kalbos mokytoja, – sekretorė,
 • Kristina Naujokienė, matematikos mokytoja, – narė,
 • Jurgita Riaubienė, biologijos mokytoja, – narė,
 • Sigita Staniulienė, technologijų mokytoja, – narė,
 • Danguolė Šalkauskienė, rusų kalbos mokytoja, – narė, 
 • Rūta Ramoškaitė – Stongvilienė, istorijos mokytoja,  – narė.

 ********************************************************************************************************************

MOKYMO SUTARTYS

 Mokymo sutartis (I – IV klasės)

Mokymo sutartis (Pirma dalis, V -VIII klasės)

 

 

Comments are closed.