Atestacijos dokumentai

2008-11-24 Įsakymas Nr. ISAK-3216

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Mokytojų atestacijos nuostatai

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

V-774-1-priedas

V-774-2-priedas

V-774-KR-aprašas

Daugiau informacijos rasite:
http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/atestacija/

Comments are closed.