Karjeros ugdymas

 Karjeros ugdymo diena 2018

2018 m. sausio 30 d. mūsų progimnazijoje vyko Karjeros ugdymo diena. Labai norime pasidžiaugti, kad į pradines klases atvyko net 43 tėčiai ir mamos arba jų paskatinti draugai arba giminaičiai, kurie mūsų 1–4 klasių mokiniams pasakojo apie savo profesijas, hobius (dalyvių sąrašą rasite čia).  

Taip pat smagu, kad visos penkiolika 5–7 klasių Karjeros ugdymo dieną išvyko į įvairias darbovietes, kad susipažintų su profesijomis iš arčiau. Mokiniai aplankė tokias svarbias Lietuvos valstybines institucijas kaip Lietuvos paštas, Lietuvos valstybinis archyvas, Lietuvos, nacionalinė Teismų administracija, Lietuvos geležinkeliai, VU biblioteka ir dekanatas, VU Gyvybės ir mokslų institutas, Lietuvos Respublikos Muitinės muziejus, LRT. Taip pat svečiavosi Delfi redakcijoje, Paluknio aerodrome, susipažino su savanoriška veikla Visų šventų šeimos paramos centre.

8-okai domėjosi savo būsimomis mokyklomis, todėl svečiuose turėjome atstovų iš Vilniaus Licėjaus, Žirmūnų, šv. Kristoforo, Biržiškos, Simono Daukanto, Vytauto Didžiojo ir Užupio gimnazijų.

Dėkojame iniciatyviems tėveliams, padėjusiems vaikams „pasimatuoti“ įvairias profesijas! Ačiū gimnazijų atstovams už parodytą dėmesį savo būsimiems mokiniams!

*********************************************************************************************************************

 Nuo 2012–2013 mokslo metų mūsų progimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurio tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Projektas pabrėžia naują požiūrį į karjerą – kaip į visą gyvenimą trunkančią, asmeniui ir visuomenei naudingą asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką. Viena svarbiausių projekto veiklų – bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas. Mūsų mokykloje karjeros ugdymo įgyvendinimas planuojamas per klasės valandėles su 5–8 klasėmis, kurių metu bus nagrinėjamos savęs ir karjeros pažinimo temos, per mokyklos renginius ir ekskursijas, kur mokiniai susipažins su įvairiomis profesijomis.

Kviečiame tėvelius prisijungti prie projekto ir esant galimybei pakviesti mokinius supažindinti su savo darbo ypatumais. Siūlymus galite teikti savo vaikų klasių vadovams.

Comments are closed.