Karjeros ugdymas

  Gerbiami tėveliai,

Kviečiame Jus prisijungti prie iniciatyvos  „Sausis – karjeros ugdymo mėnuo!“
Galbūt esate patyręs gydytojas? Šalį ginantis kariškis? Finansus išmanantis bankininkas? Už namų projektavimą atsakingas architektas? O gal žinote profesiją, kurios atstovai mielai priimtų mūsų mokinius, Jūsų vaikus, į ekskursiją ir galite tarpininkauti?… Džiaugsimės Jūsų aktyvumu ir pagalba, organizuojant balandžio mėnesio ekskursijas, kad mokiniai suprastų, kas slepiasi po profesijos pavadinimu.
Visus pasiūlymus prašome teikti klasių vadovams.

 Nuo 2012–2013 mokslo metų mūsų progimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurio tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Projektas pabrėžia naują požiūrį į karjerą – kaip į visą gyvenimą trunkančią, asmeniui ir visuomenei naudingą asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką. Viena svarbiausių projekto veiklų – bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas. Mūsų mokykloje karjeros ugdymo įgyvendinimas planuojamas per klasės valandėles su 5–8 klasėmis, kurių metu bus nagrinėjamos savęs ir karjeros pažinimo temos, per mokyklos renginius ir ekskursijas, kur mokiniai susipažins su įvairiomis profesijomis.

Kviečiame tėvelius prisijungti prie projekto ir esant galimybei pakviesti mokinius supažindinti su savo darbo ypatumais. Siūlymus galite teikti savo vaikų klasių vadovams.

Comments are closed.