Mokinio elgesio taisyklės

Kiekvienos visuomenės egzistavimui svarbios ir reikalingos tam tikros taisyklės, nusakančios leistiną ir priimtiną elgesį.

Kiekvienas žmogus, gyvendamas bendruomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios yra privalomos, tai – įstatymai. Jie apibrėžia elgesio standartus, etikos kodeksus ir jų laikydamiesi mes geriau jaučiamės, rezultatyviau dirbame, optimaliai veikiame.

Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir aplinkui esančiais bei jaustis saugiai.

Todėl organizacijoje, o šiuo atveju – progimnazijoje, būtina nustatyti tam tikras taisykles, kurios padėtų jos nariams – mokiniams etiškai spręsti kylančias problemas arba užkirsti kelią jų atsiradimui.

Elgesio taisyklės padeda mokiniui formuoti tokias vertybes, kaip pareigingumą, organizuotumą, drausmingumą ir atsakingumą.

 

Jeigu tu esi Šv. Kristoforo progimnazijos mokinys, vadinasi

ŠIOS TAISYKLĖS YRA TAU PRIVALOMOS!

 

Į pamokas visada ateik laiku.

Mokykloje visada dėvėk uniformą.

Nepraleisk pamokų be priežasties.

Atsinešk į mokyklą vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos pamokoms.

Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus.

Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, saugok savo ir kitų sveikatą.

Nežaisk pavojingų žaidimų koridoriuose, nežaisk kortomis iš pinigų, nesinaudok pavojingomis gyvybei ir sveikatai pirotechninėmis priemonėmis.

Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.

  1. TARPUSAVIO SANTYKIAI.

Per pamokas ir pertraukas elkis atsakingai – netriukšmauk, gerbk mokytojus, klasės draugus ir kitus mokyklos bendruomenės narius.

Mokykloje mes gyvename draugiškai!

Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.

Rūpinkis savo ir aplinkinių saugumu.

Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.

  1. ELGESYS RENGINIUOSE.

Būk drausmingas ir kultūringas renginiuose, vykstančiuose progimnazijoje.

Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk kitokio nereikalingo triukšmo.

Ypač griežtai būsi baudžiamas, jeigu į mokyklos renginius ateisi neblaivus.

  1. MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA.

Mokyklos bibliotekoje, valgykloje ar kitose bendrose mokyklos patalpose laikykis tose patalpos nustatytos tvarkos.

Tausok ir gerbk mokyklos turtą.

Pastebėjęs sugadintą turtą, iš karto informuok mokytoją ar mokyklos administraciją.

Nesinešk į mokyklą pavojų keliančių ir nereikalingų darbui pamokoje daiktų.

Comments are closed.