Bendrosios programos

Patvirtintos naujos lietuvių kalbos ugdymo programos

http://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/programa.php

Pradinio ugdymo bendrosios programos

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos

Comments are closed.