Veiklos planas

Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla atidaryta 2009 metais, reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-149 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymo į progimnazijas“, priimtu 2011 m. liepos 13 d., Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus šv. Kristoforo progimnaziją (registruota 2011 m. rugpjūčio 8 d.).

2016–2017 m. m. pradžioje mokykloje mokosi 913 mokinių, sudaryti 35 klasių komplektai:

1–4 klasės – 15 komplektų, 392 mokiniai,

5–8 klasių – 20 komplektų, 521 mokinys.

Progimnazijoje dirba 68 mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai: 15 mokytojų, 36 vyresnieji mokytojai, 8 mokytojai metodininkai, 1 mokytojas ekspertas; 1 neformaliojo švietimo būrelių vadovė; 1 socialinė pedagogė, 1 vyresnioji logopedė, 1 psichologė, 1 vyresnioji specialioji pedagogė, 3 mokytojo padėjėjos.

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 2016–2017 mokslo metų veiklos planas

Comments are closed.