Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos erdvės, atviros progimnazijos mokiniams 2017- 2018 m. rudens, žiemos atostogų metu

Atviros erdvės
Erdvė Sporto salė Biblioteka Kitos erdvės
Laikas 9–14 val. 9–14 val. 1 aukšto teniso stalas

9–12 val.

Pastabos Reikia turėti savo inventorių   Reikia turėti savo raketes ir kamuoliukus

Progimnazijos erdvių, atvirų 2017-2018 m. rudens, žiemos atostogų metu, lankymo taisyklės:

 1. Progimnazijos erdvėmis gali naudotis progimnazijos mokiniai, pateikę budėtojui Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinio pažymėjimą ir tėvų sutikimą.
 2. Progimnazijos erdvėmis gali naudotis progimnazijos bendruomenės nariai pateikę asmens tapatybės korteles ar paso kopiją.
 3. Mokiniai ir kiti bendruomenės nariai registruojasi lankytojų žurnale, nurodo užsiėmimo vietą ir laiką.
 4. Laikosi švaros, tvarkos mokyklos teritorijoje ir užtikrina progimnazijos turto saugumą.
 5. Laikosi saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 6. Naudojasi savo sporto inventoriumi.
 7. Progimnazija nenagrinėja lankytojų pretenzijų ir už dingusius daiktus
 8. Pagarbiai bendrauja su kitais užsiėmimų lankytojais, bendruomenės nariais.
 9. Elgiasi taip, kad nebūtų pažeistas nė vieno bendruomenės nario saugumas.
 10. Atlygina visiškai materialinę žalą, padarytą dėl savo kaltės.
 11. Visa atsakomybė dėl nepilnamečių mokinių sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų įvykusių užsiėmimų metu tenka mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).

Prašymo formą rasite čia.

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą